Téli tárlat 1979

Megküzdöttünk -e vajon hagyományainkkal?   Írta: SeImeczi László Két évtizede immár, hogy a Magyar Képzőművészek Szövetsége Közép-Magyarországi Területi Szervezete a Damjanich János Múzeum közreműködésével évről-évre megrendezi a Szolnok megyei téli tárlatot, ilymódon is biztosítva a Szolnok megyében élő alkotók művészetének a folyamatos nyilvánosságot, valamennyi művésznek lehetőséget adva a beszámolásra, a…

Continue Reading

Téli Tárlat Szolnok – 1964

Szolnok megyében hagyományossá vált az évenkénti két képzőművészeti tárlat megrendezése, amelyen a szolnoki és Szolnok megyei képzőművészek bemutatják legújabb termésüket. 1964 első felében azonban a képzőművészet területén szervezeti átcsoportosítás zajlott le. A Magyar Képzőművészek Szövetségének Bács-Kiskun, Hajdu-Bihar és Szolnok megye, valamint Debrecen megyei jogú város területén dolgozó képzőművészei az eddigi…

Continue Reading

Révi Norbert szobrászművész – A Szolnoki Művésztelep és a Kert csoport kiállítása elé

Elhangzott 2018. május 9-én a Nagykörű Galériában.   A jelenlegi Szolnoki Művésztelep, mint kulturális képződmény egy nálánál régebbinek egyenes ágú örököse. A ’Nagy-Elődök’ nyomdokain haladva, az értékek átmentésén munkálkodik és őrködik. Teszi mindezt a hagyomány szellemében, mert tagjai hiszik, hogy csak az lehet életképes, aminek vannak gyökerei. Ezek a gyökerek…

Continue Reading

Művésztelepi festők – Szolnoki újság, 1933.

 Ha a Ma keresztmetszetét adjuk, ha pezsgő életű művésztelepünk mai festőinek portréit kívánjuk megrajzolni, akkor tanácsos és célszerű, rövid hosszmetszetben bemutatni a múltat is, újra végigjárni azt az utat, amelyet a szolnoki festészet eddig tett meg. Köztudomású, hogy az első festőink “előkelő idegenek” voltak, nagykulturájú, osztrák művészek, akik leereszkedtek ehhez…

Continue Reading

Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége Közép-magyarországi Területi Szervezete művészei – 1982

Kortárs képzőművészetünk folyvást változó, dinamikus sajátossága alig teszi lehetővé az egyidejű összkép megrajzolását. Optimális igényű és lehetőségű vizsgálatok is csak tendenciák jellemzésére vállalkozhatnak. Bonyolítja a kérdést a publikusság egyenetlen volta, illetve a művészeti írók, kritikusok által „köztudatba” emelt művészeti értékek és a ténylegesen létező magyar képzőművészet közti szakadék. Ennek egyik…

Continue Reading

Szolnok Megyei Képzőművészek és Népművészek – Tavaszi Tárlata

1960. május 29 – június 27. Szolnok művészeti életében lassanként hagyományossá válik a Tavaszi Tárlat megrendezése, amelyen nemcsak a Szolnoki Művésztelep művészei mutatják be legújabb alkotásaikat, hanem a megye más városaiban dolgozó művészek és népművészek is felsorakoztatják munkásságuk javát.  A bemutatásra került gazdag anyag alkalmat ad arra, hogy összehasonlítást tehessünk…

Continue Reading

A Szolnok Megyei Képzőművészek és Népművészek Téli Tárlata

Szolnok, 1961. Nov.-1962. Jan. Szolnok város kulturális életében változatos színfoltokat jelentenek a rendszeresen megtartott tárlatok, amelyeken a szolnoki művésztelepen és Szolnok megyében élő festők, szobrászok mutatják be legújabb alkotásaikat. Az elmúlt évekhez hasonlóan a tavasszal megrendezett „Munka dicsérete” című képzőművészeti kiállítás után ez év őszén újból felsorakoznak képzőművészeink, hogy összemérjék…

Continue Reading

Szolnoki művészet 1852-1952 /részlet/

BEVEZETÉS A magyar művészettörténeti irodalomban még nem jelent meg olyan tanulmány, amely a szolnoki festők munkásságát történeti összefüggésében tárgyalta volna. Készültek ugyan különböző ismertetések, ezek azonban — bár részleteredményeket értek el — a szolnoki művésztelepnek a magyar festészetben elfoglalt helyét bizonyos általánosságokon túl nem méltatták. A művésztelep 25 éves évfordulója alkalmából…

Continue Reading