Szolnok Megyei Téli Tárlat – 1973

Írta: Ecsery Elemér Szolnok megye képzőművészei ezúttal is gondos előkészületeket tettek arra, hogy sikeresen rendezhessék meg hagyományos téli tárlatukat. Az ilyen rendszeresen ismétlődő, a szakterület és a művészet barátai előtt számon tartott, valamint az alkotók és a befogadók által egyaránt várt számadásnak mindig, megvan az a veszélye — épp a…

Continue Reading

Közép-Magyarországi Képzőművészek Kiállítása – 1966

Írta: D. Fehér Zsuzsa   A Közép-Magyarországi Képzőművészek kiállításán Bács-Kiskun és Szolnok megye képzőművészei mérik össze teljesítményüket. Munkásságuk közös gyökere az Alföld-élmény. A városokban és falvakban különböző életkorú és készültségű festők élnek, akik egyéniségük és festői karakterük alapján válogatnak a sokféle, kínálkozó motívumból. Az éggel ölelkező nagy síkságnak más és…

Continue Reading

Szolnok Zádor István művészetében

Írta: Kaposvári Gyula  Damjanich Múzeum, Szolnoki Galéria, Szolnok 1973 Előszó Zádor István Kossuth-díjas festőművész emlékkiállítása nyílik a Szolnoki Galériában a Magyar Nemzeti Galéria és a Damjanich János Múzeum rendezésében, amelyen életművének legjelesebb alkotásai, festményei, rajzai, rézkarcai kerülnek bemutatásra. Zádor István művészetének érzékeltetésére kettős katalógussal készülünk. Az egyik jelentős életpályája minden…

Continue Reading

Téli tárlat 1979

Megküzdöttünk -e vajon hagyományainkkal?   Írta: SeImeczi László Két évtizede immár, hogy a Magyar Képzőművészek Szövetsége Közép-Magyarországi Területi Szervezete a Damjanich János Múzeum közreműködésével évről-évre megrendezi a Szolnok megyei téli tárlatot, ilymódon is biztosítva a Szolnok megyében élő alkotók művészetének a folyamatos nyilvánosságot, valamennyi művésznek lehetőséget adva a beszámolásra, a…

Continue Reading

Téli Tárlat Szolnok – 1964

Szolnok megyében hagyományossá vált az évenkénti két képzőművészeti tárlat megrendezése, amelyen a szolnoki és Szolnok megyei képzőművészek bemutatják legújabb termésüket. 1964 első felében azonban a képzőművészet területén szervezeti átcsoportosítás zajlott le. A Magyar Képzőművészek Szövetségének Bács-Kiskun, Hajdu-Bihar és Szolnok megye, valamint Debrecen megyei jogú város területén dolgozó képzőművészei az eddigi…

Continue Reading

Művésztelepi festők – Szolnoki újság, 1933.

 Ha a Ma keresztmetszetét adjuk, ha pezsgő életű művésztelepünk mai festőinek portréit kívánjuk megrajzolni, akkor tanácsos és célszerű, rövid hosszmetszetben bemutatni a múltat is, újra végigjárni azt az utat, amelyet a szolnoki festészet eddig tett meg. Köztudomású, hogy az első festőink “előkelő idegenek” voltak, nagykulturájú, osztrák művészek, akik leereszkedtek ehhez…

Continue Reading

Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége Közép-magyarországi Területi Szervezete művészei – 1982

Kortárs képzőművészetünk folyvást változó, dinamikus sajátossága alig teszi lehetővé az egyidejű összkép megrajzolását. Optimális igényű és lehetőségű vizsgálatok is csak tendenciák jellemzésére vállalkozhatnak. Bonyolítja a kérdést a publikusság egyenetlen volta, illetve a művészeti írók, kritikusok által „köztudatba” emelt művészeti értékek és a ténylegesen létező magyar képzőművészet közti szakadék. Ennek egyik…

Continue Reading

Szolnok Megyei Képzőművészek és Népművészek – Tavaszi Tárlata

1960. május 29 – június 27. Szolnok művészeti életében lassanként hagyományossá válik a Tavaszi Tárlat megrendezése, amelyen nemcsak a Szolnoki Művésztelep művészei mutatják be legújabb alkotásaikat, hanem a megye más városaiban dolgozó művészek és népművészek is felsorakoztatják munkásságuk javát.  A bemutatásra került gazdag anyag alkalmat ad arra, hogy összehasonlítást tehessünk…

Continue Reading