Szolnoki Művészeti Egyesület

A Szolnoki Művészeti Egyesület 2002-ben alakult, életre hívója Szolnok Város vezetése illetve a szolnoki művészetbarát, művészetpártoló réteg volt. Az újraalakulásnak is nevezhető alapítás (hiszen mintegy száz évvel ezelőtt már létezett az ugyanilyen nevű előd) egybeesett a Művésztelep egyik, romos állapotban lévő épületszárnyának felújításával. A két esemény 2002-ben új lendületet adott a Szolnoki Művésztelep lakóinak, a városnak, akik hitték, hogy az egykoron híres képzőművészeti élet újból felvirágozhat.

A Szolnoki Művészeti Egyesület elsődleges feladata a Szolnoki Művésztelep szakmai működtetése, anyagi és erkölcsi segítségnyújtás az ott folyó művészeti alkotómunka feltételeinek javításához, színvonalának emeléséhez, annak érdekében, hogy ezzel is elősegítse az egyesület működési területén a képzőművészet fejlesztését, népszerűsítését, a kulturális örökség – ezen belül különösen a képzőművészeti örökség – megóvását. A közműveltség és a közízlés hagyományainak továbbfejlesztését, olyan a közösség szempontjából hasznos tevékenység végzésével, amely hozzájárul a polgári társadalom megerősödéséhez és az erkölcsi, gazdasági, társadalmi felemelkedéshez.

Az Egyesület a jogszabályok adta keretek között a következő módokon igyekszik elérni illetve a célok megvalósítása érdekében a következő feladatokat látja el: biztosítja a képzőművészeti alkotótevékenységet; egyéni és kollektív kiállításokat szervez elsősorban a Művésztelep KERT Galériájában, de más hazai-és külföldi helyszíneken is; képzőművészeti oktatásokat, alkotótáborokat indít és bonyolít; Képzőművészeti előadásokat, ismeretterjesztő programokat szervez; képzőművészeti szakkönyvtárat üzemeltet; képzőművészeti gyűjteményt hoz létre és gyarapít; szoros együttműködést folytat a társművészetekkel pl. irodalom, zene, mozi, tánc stb., művészeti könyveket, katalógusokat ad ki stb.

A Szolnoki Művészeti Egyesület elnöksége:

Elnök: Pogány Gábor Benő

Alelnök: Dr. Horváth László

Titkár: Csiszár Róbert