Keletmagyarországi Képzőművészek I. Tavaszi Tárlata 1965

.A Magyar Képzőművészek Keletmagyarországi Területi Szervezetének (Hajdú-Bihar, Debrecen, Bács-Kiskun, Szolnok) I. Tavaszi Tárlata hazánk felszabadulásának huszadik évfordulója alkalmából jött létre. A tárlaton első ízben szerepelnek együtt különböző alföldi művészcsoportok. A tárlaton kb. egyenlő arányban láthatók a debreceni és a szolnoki festők képei, bár az utóbbiak nagyobb számban állítottak ki, mint…

Continue Reading

IHLETŐJÜK A VÁLTOZÓ VALÓSÁG – Gondolatok a szolnoki művészetről 1977

Nem tarthatom feladatomnak, hogy a Szolnoki Művésztelep, illetve az oda kötődő művészek munkásságát a mai magyar művészethez vagy egyik-másik központjához viszonyítva elemezzem. A jelenlegi, egyre inkább decentralizálódó képzőművészeti kultúrában ugyan kialakulnak újabb és újabb csomópontok, egy részüket más-más profil jellemzi, a Szolnoki Művésztelep kapcsán azonban sokkal inkább hagyomány és kontinuitás…

Continue Reading

A Szolnoki Művésztelep a felszabadulástól napjainkig, 1972

A Szolnoki Művésztelep a felszabadulás után Negyedszázaddal ezelőtt, 1947 májusában Szolnokon, a vármegyeháza közgyűlési termében kiállítás nyílt: „Szolnok a magyar képzőművészetben”. Érdemes a Tiszavidék című szolnoki hetilap 1947. május 18-i számából idézni: „Nagyszámú közönség előtt nyitotta meg képzőművészeti kiállítást Béka László kultusz-államtitkár. A művésztelep törzstagjai közül megjelent Zádor István, Gáborjáni…

Continue Reading

Szabad Művészet 5. szám /1953. szeptember – október/

Művésztelepek – Művészek vidéken – Gyenes Tamás /részlet   „Nagybányán a művészek jobbára egymás között éltek, és a környező társadalom életébe igen gyenge szálakkal kapcsolódtak, ennek következtében művészi és ízlésbeli fejlődését annak alig befolyásolták. Ellentétes képet mutatott ilyen szempontból ellenlábasuk, a „kontra Nagybánya”, a szolnoki művésztelep.

Continue Reading

VEREBES GYÖRGY: PONT, MOST

Palkó Tibor rajzaihoz /Megjelent az ESŐ Irodalmi Lap, 2010/1. számában/ Van egy pillanat, amely mindent magába foglal, minden előző és minden eljö­vendő pillanatot, ez minden történet kezdete és vége, és való igaz, hogy sza­vakban elmondva ez már közhely, hogy mindig, amikor valami véget ér, egy új dolog kezdődik el, és…

Continue Reading

Verebes György: A gyűjtésről

Orosz Istvánnak ajánlva /Megjelent az ESŐ Irodalmi Lap, 2016/3. számában/ Furcsa kép. Bárányokat látok egy épületben. Álldogálnak, sétálnak, heverésznek, mintha legelőn lennének. Nyugodtak, láthatóan semmi sem zavarja őket. Klasszikus, római kori kör alakú csarnokban vagyunk, melybe felülről, a kupola nyílásán, akár egy gyűjtőlencsén keresztül árad a fény és szétterül a…

Continue Reading