A Szolnok Megyei Képzőművészek és Népművészek Téli Tárlata

Szolnok, 1961. Nov.-1962. Jan.

Szolnok város kulturális életében változatos színfoltokat jelentenek a rendszeresen megtartott tárlatok, amelyeken a szolnoki művésztelepen és Szolnok megyében élő festők, szobrászok mutatják be legújabb alkotásaikat. Az elmúlt évekhez hasonlóan a tavasszal megrendezett „Munka dicsérete” című képzőművészeti kiállítás után ez év őszén újból felsorakoznak képzőművészeink, hogy összemérjék erejüket és bemutassák azt a gazdag termést, amely az idei nyár és ősz eredménye. A Képzőművészeti Alap Lektorátusa által leküldött zsűri a beküldött nagyszámú kép és szobor közül 18 festő és 4 szobrász 73 alkotását tartotta bemutatásra méltónak. A változatos és friss anyag áttanulmányozása után leszögezhetjük, hogy képzőművészeink szoros kapcsolatot tartanak a mával, a szocializmust építő társadalmunk emberével és munkájával. Jól tükrözik ezt a szolnoki művésztelep művészeinek munkái, akik ez év tavaszán a budapesti Műcsarnokban is nagyszabású kollektív kiállításon mutatkoztak be, és figyelemreméltó kritikát és elismerést arattak. Az azóta készült alkotásaik további előrelépést jelentenek. Ez nemcsak témagazdagodásban, hanem a művészi megoldás színvonalában is tapasztalható. A jászberényi festők is rendszeres szereplői a tárlatoknak. De a jelen kiállításon bemutatásra kerülő képeik festői és tematikai gazdagodása örvendetes fejlődést mutat. A szobrászok alkotásairól külön kell szót ejteni. Az eddig hiányolt munkásmozgalmi alkotásoknak nemcsak a terveit mutat-hatjuk be a tárlaton, hanem a városi tanácsház nagytermébe kerülő kész műveket is. De szerepelnek olyan életnagyságú szobrok is, amelyek az ország más városaiban kerülnek köztéri felállításra. A kiállításon szereplő művek kiemelkedőbbjeiről készített illusztrációk vázlatos képet tudnak csak adni arról a gazdag anyagról, amely az 1961. november 5-én a szolnoki múzeum földszinti kiállítási termeiben megnyíló Téli Tárlaton tárul a látogatók elé. A Szolnok megyei képzőművészek, a Megyei Tanács Művelődés-ügyi Osztálya és a szolnoki múzeum szeretettel várja a város és a megye művészetszerető közönségét a most megnyíló Téli Tárlatra. Bízunk abban, hogy jelen kiállításunkkal is művészi élményt nyújtunk látogatóinknak.

Kaposvári Gyula

Hozzászólás