Szolnoki Művésztelep – Képzőművészeti Szabadegyetem
Top-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02343

Projekt címe és azonosítószáma:
Szolnoki Művésztelep képzőművészeti szabadegyetem
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02343

Projektgazda megnevezése: Szolnoki Művészeti Egyesület
Megítélt támogatás összege (forint): 5.000.000 Ft
Projekt teljes költsége (nettó/bruttó forint): 5.000.000 Ft/5.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%
Projekt fizikai zárásának időpontja: 2022.07.31.

A Szolnoki Művésztelep Képzőművészeti Szabadegyetem c. projekt célja volt a Szolnoki Művésztelep művészettörténeti jelentőségű hagyományára építkező ingyenes, kortárs művészeti programok szervezése gyermekek és felnőttek számára.  Lehetőség teremtése a mai művészeti alkotások, művészek, művészeti technikák, trendek és a művészet nyújtotta belső világ megismerésére, ismert szakemberek bevonásával a Szolnoki Művésztelep közösségéhez kapcsolódóan.

A projekt célja volt továbbá a 120 éves Szolnoki Művésztelep tradíciójára építve megismertetni a projektben résztvevőkkel Szolnok jelentőségét a magyar képzőművészet történetében, egyedi példákon át bevezetni őket a vizuális művészetek világába, lehetőséget teremteni az alkotás folyamatának megtapasztalására.

A program elérte, hogy a szolnoki örökség megélésén és az értékes múlt tudatosításán túl, a résztvevők figyelmét felhívta arra, hogy a Szolnoki Művésztelep több, mint egy bemutató galéria vagy művészek gyűjtőhelye. A város kulturális életébe ágyazódva az ismeretek megszerzésének lehetőségén túlmenően közösségi térként is funkcionál, új kapcsolatokat teremtve a társadalommal. Olyan színtér, amely a jelen generálta igényeknek igyekszik megfelelni, kulturális, közművelődési célokon túl akár szórakozási és rekreációs lehetőségeket is biztosítva.

A projekten keresztül a résztvevő maga is megtapasztalhatta, hogy a Szolnoki Művésztelepet a sokszínűség jellemzi.

A programban résztvevő 14-25 éves diákok, fiatalok számára felépített programsorozat, egymásra épülő tudásanyagot hordozott, így a program során a diákok egy része több eseményen is részt vett.

A fiatalok számára a projekt keretében az ország legrégibb művésztelepén megélt élmények, a megszerzett ismeretek hozzájárultak ahhoz, hogy kialakítsák az igényt, hogy a helyi képzőművészeti életben aktívan résztvevő fiatal felnőtté váljanak, s így több szálon is kötődjenek a művésztelep köré szerveződő közösséghez és ezáltal városunkhoz is.

A projekt hozzájárult a HKFS céljainak megvalósulásához, megismertette a fiatalokat a 120 éves történelmi múltra visszatekintő Szolnoki Művésztelep értékeivel – helytörténeti és képzőművészeti vonatkozásban. A helyi értékek tudatosításával elősegítette a városhoz való erősebb kötődést.

Vállalt indikátorok: tervezett és végrehajtott programok száma 8 db; a megvalósított projektbe bevont résztvevő száma: 242 fő

Képzőművészet Szabadegyetem – Kerekasztal beszélgetés
A kerekasztal beszélgetés a Szolnoki Művésztelep Képzőművészeti Szabadegyetem projekten belül a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02343 kódszámú pályázat keretében valósult meg 2022. június 8-án a Szolnoki Művésztelepen.