GARAMI GRÉTA MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ: SÁRKÖZI ANTAL KIÁLLÍTÁSA ELÉ

Elhangzott 2016. november 13-án a Szolnoki Művésztelep Kert Galériájában „Minden gyerek őszinte és spontán. Az a pillanat, amikor a gyerek mondani akar valamit, és megállítja magát, a legtragikusabb az ember életében.” (Feldmár András) Sárközi Antal képein nagyméretű, hatalmas helyet kitöltő és komor háttér előtt mozdulatlan, teljes csendben álló fiatalok és…

Continue Reading

Kopócsy Anna: Gálhidy Péter kiállítása

Elhangzott 2017. május 13-án a Szolnoki Művésztelep – Kert Galériában Tisztelt Egybegyűltek, művészet szeretők, barátaim, Péter! Örömmel tettem eleget Gálhidy Péter szobrászművész megnyitóra szóló felkérésének. Meg kell valljam, hogy sokat gondolkoztam azon, hogy milyen hangnemben írjam meg e szöveget, hiszen itt most hivatalos minőségemben állok, de a szobrászművésszel való kapcsolatom…

Continue Reading

Szoboszlai Zsolt: Szabó György Usébti figurák című kiállítása elé

Elhangzott 2017. május 31-én a Nagykörű Galériában Kedves Művész Úr, tisztelt Tárlatlátogatók, Barátaim! Nyilván többen megnézték, mik azok az usébti figurák… A Magyar Nemzeti Digitális Archívum leírása szerint az usébti múmia formájú emberi alak, behajlított, egymásra helyezett karokkal, kezében gyakran mezőgazdasági szerszámmal ábrázolva. A sírokban elhelyezett sírmellékletként a halott helyett…

Continue Reading

Dr. Egri Mária: Varga József Zsolt kiállítása és könyvének bemutatója

Elhangzott 2017. július 15-én a Damjanich János Múzeumban Tisztelt Közönség, Kedves barátaink! Egy fiatal, pályája első évtizedét bemutató festőművész áll képeivel Önök előtt. Akinek különös forma és színvilága kortárs képzőművészetünkben jelentős figyelmet érdemel. Képeinek látványa szokatlan közönségünk előtt, ugyanis Varga József Zsolt munkáit nem a természetelvű realizmus, a látványt tükröző…

Continue Reading

Verebes György: A csoda helye

Hangjáték egy oktávra Rékassy Eszternek és Darvasi Lászlónak Első hang Ezt a történetet egy barátom mesélte nemrégiben. Az ő nagyapjával esett meg, az ötvenes évek vége felé, a felsőhegyi vásáron. Fontos esemény volt ez mindig, akkortájt meg különösen, a lapos Észak-Bácskában, a háborút követő nehéz időkben. Minden hónap első vasárnapján…

Continue Reading

Verebes György: A küszöbön innen és túl

Pogány Gábor Benő szobrairól    Ingatag, ácsolt létra tetején héjszerű embertestével, madárfejéből kinőtt agancskoronával különös teremtmény görbed sámándobja fölé. Karjai helyén lobogó szárnyak, patás lába örvénylő vitustánc ütemére dobban.Pogány Gábor Benő szobrai közt állok. Körülöttem négy mitikus lény bronzba öntött alakja magasodik. Nehéz tömegeikből ívek feszülnek, tengelyek csavarodnak egymást metsző…

Continue Reading

Verebes György: A rajzoló

Péter Lászlónak Az ember úgy veszi birtokba a világot, hogy elnevezi. Nevet adni pedig annyi, mint ismerni, a megismerés tényét tudatosan és akaratlagosan kinyilvánítani. A névadás az elme legfontosabb, legnagyobb erejű gesztusa. Olyan, mint ösvényt vágni a vadonban, a patakot öntözőcsatornába terelni, betörni a zabolátlan mént. Nevet adni annyi, mint…

Continue Reading