A hagyomány teremtő megújítása a művészi szabadság egyetlen letéteményese.