Getting better – Wenni Wellsandt képzőművész kiállítása

Újabb állomásához érkezett a Szolnok és Reutlingen között több mint tíz éve sikeresen működő művész csere program, melynek keretében
a Szolnoki Művésztelep és Szolnok Megyei Jogú Város meghívja Önt és barátait

Wenni Wellsandt
reutlingeni képzőművész

Getting better?
című kiállítására

Időpont
2022. augusztus 5. péntek 18.00 óra

Helyszín
Szolnoki Művésztelep Kert Galéria
(5000 Szolnok, Gutenberg tér 12/12.)

Köszöntőt mond
Verebes György a Szolnoki Művésztelep vezetője

Megnyitja
Wenni Welsandt, a kiállító művész

Közreműködik
Áki Ask Wellsandt zongorán

Megtekinthető
2022. augusztus 31-ig (H-P: 9.00 – 16.00 óráig, vagy előzetes egyeztetés szerint)

“Getting better?”
Ezen a kiállításon Wenni Wellsandt német képzőművész szülővárosa, Reutlingen magyar testvérvárosában, Szolnokon fellelt sokféle inspiráción alapuló művei láthatók.
Többek között bemutatásra kerülnek: Martfűi gépezetek túlméretezett képei, melyeket a világ legfeketébb feketéjével fehér vászonra festett.
Különféle, Szolnokon és környékén készített fotósorozatok, melyek némelyike fotópapírra, míg mások kézműves merített papírra vagy vászonra lettek nyomtatva.
“Digitális festmények”: Nagy méretű megvilágított led-dobozok helyi motívumokkal az állandónak tekinthető „ARANY” sorozatból …
Egy (látszólag) absztrakt, 12 nagy fatáblára festett tájkép-objekt,, melyek látható festett hátoldala az éppen zajló háborúról szól …
Úgynevezett “Festképek”: A festészet és fényképészet innovatív ötvözete, mely szolnoki és reutlingeni kirakatbábukat hasonlít össze.
A művész valamennyi alkotásával elutasítja, hogy egy ún. felismerhető stílushoz kellene ragaszkodnia:
Első ránézésre úgy tűnhet, hogy a kiállított műveket nem csak egy alkotó készítette!
Ám könnyen fellelhetők a kapcsolódások, a „vörös fonalak”, melyek minden alkotását összekötik.
Például: A rendkívül erős életrajzi kapocs
Valamennyi kiállított mű 2022 áprilisa és júliusa között készült itt, a Szolnoki Művésztelepen, és így mindegyik Szolnokról szól!
Az alkotó szinte játékos, kreatív módon az általa talált kulturális leleteket összeveti, művészileg kommentálja és kombinálja!
Másodrészt: A festészet és fotográfia konfrontációja / kombinálása
A festészet és a fényképészeti technikák kapcsolatának nyomai a kiváló holland festő Jan Vermeer koráig is visszavezethetők!
Műveivel Wenni Wellsandt ezt a történelmi hagyományt követi: Minden egyes sorozatában a festészet és a fotográfia, a valóság és az absztrakció összekapcsolásának és meghaladásának új módjait keresi.
Ez szinte elkerülhetetlenül vezet a munkáiban felfedezhető jelentős formai és stilisztikai eltérésekhez.
Végül, de nem utolsó sorban: Szokatlan technikák és megközelítések
Általában kerüli az ún. hagyományos technikákat és anyagokat (olaj- és akrilfesték, ecset stb.)
Szinte minden felhasználható, lehet vele vagy ráfesteni! Továbbá a hétköznapi festészeti módok is figyelmen kívül hagyhatók!
Az elmúlt több mint negyven évében számos (nemzetközi szintű) tárlata volt…
Művei magán- és közgyűjteményekben, valamint német, francia és dán épületekben is láthatók …
Művészetet, művészettörténetet, grafikát, falfestést és művészetoktatást tanult a stuttgarti és a reykjaviki művészeti akadémián!
Rengeteget utazott, főleg a világ hűvösebb tájain, hat nyelven beszél, és kb. húsz szót tud magyarul is.
***
Der Künstler verzichtet in seinem gesamten Werk auf einen einheitlichen ” Stil “:
Man könnte also denken hier würden Werke von ganz unterschiedlichen Künstlern gezeigt!
Aber es gibt Gemeinsamkeiten, sogenannte rote Fäden, die auch seine sonstigen Werke prägen
Erstens: Ein sehr starker biographischer Bezug
Wenni Wellsandt hat alle ausgestellten Werke zwischen April u Juli 2020 vor Ort in der Künstlerkolonie geschaffen!
Beinahe spielerisch kreativ vergleicht und kommentiert er kulturelle, inhaltliche und formale Gegebenheiten,
die ihm bei seinem Aufenthalt in Szolnok aufgefallen sind.
Zweitens: Konfrontation und Verbindung von Malerei und Photografie
Seit den Tagen Vermeers, des großen holländischen Barockmalers gibt es schon die Verbindung von Malerei und Fototechnik!
Wenni Wellsandt setzt mit seiner Arbeit diese historische Tradition fort: Mit jeder Serie spielt er eine neue Möglichkeit durch,
wie Malerei und Photographie sich gegenseitig befruchten, ergänzen und steigern können.
Die großen formalen und stilistischen Unterschiede in seinen Werkreihen ergeben und erklären sich dadurch fast automatisch. .
Drittens: Ungewöhnliche Techniken und Präsentation
Der Künstler vermeidet geradezu sogenannte traditionelle Techniken und Materialien (Ölmalerei, Acryl, Pinsel etc.)
Beinahe alles kann zum Malmaterial und zum Bildträger werden und sogenannte gängige Techniken werden kaum angewendet!
Wenni Wellsandt stellt seit über 40 Jahrenaus, auch international!
Er hat in Stuttgart und Reykjavik / Island studiert, ist viel gerseist, spricht 6 Sprachen und 20 Worte Ungarisch.
***
“Getting Better?”
In this exhibition the German artist Wenni Wellsandt is dealing with multiple motives he found in Szolnok, the Hungarian twin city of his hometown Reutlingen.
Amongst other works he will show:
Oversized images of machinery from Martfű, painted on white canvas with the blackest black on earth!
Diverse series of photographs taken in and around Szolnok, some printed on photo-paper, others on “handmade Büttenpaper” or canvas!
“Digital Paintings”: Large Illuminated LED-boxes with local motives from his ever ongoing “GOLD” -series…
A (seemingly) abstract landscape object, painted on 12 large wooden panels with an accessible, painted backside that addresses the ongoing war…
So called “Paintographies”:
An innovative mixture of painting and photography featuring images that compares window-mannequins from Szolnok and Reutlingen.
In all of his body of work the artist refuses to stick to a so-called recognizable workstyle:
On first glimpse the exhibition will look like it has been made by more than just one artist!
Nevertheless, you can easily find connections, so called “red threads” leading through all of his works.
For instance: A very strong biographical link
All exhibited works were made between April and July 2022 here in “the artist colony of Szolnok” and therefore they are about Szolnok!
In an almost playfully creative manner the artist`s local cultural findings are compared, artistically commented and combined!
Second: Confrontation/ combining of painting and photography
The relationship between painting and photographic techniques can be found already in the days of the great Dutch painter Jan Vermeer!
With his works Wenni Wellsandt continues this historical tradition: In each new series he tries out a new way of connecting, augmenting, assembling and comparing the possibilities of painting and photography, of reality and abstraction.
This almost inevitably causes and explains the considerable formal and stylistic differences in his series of works.
Last but not least: Unusual techniques and presentations
The artist generally avoids the so-called traditional techniques and materials (oil- or acrylic colours, paintbrushes etc.)
Almost everything can be used or be painted with and on! Plus, common painting techniques are neglected as well!
The artist has exhibited during more than 40 years, internationally, too…
His works can be seen in numerous public and private collections and buildings in Germany, France, Denmark…
He has studied art, art history, graphics, wallpainting and art teaching in the Academies of Fine Art in Stuttgart/Germany and Reykjavík/Iceland!
He has travelled a lot, mainly the colder and coldest parts of the earth, speaks 6 languages and 20 words in Hungarian.

Hozzászólás