Révi Norbert szobrászművész – A Szolnoki Művésztelep és a Kert csoport kiállítása elé

Elhangzott 2018. május 9-én a Nagykörű Galériában.   A jelenlegi Szolnoki Művésztelep, mint kulturális képződmény egy nálánál régebbinek egyenes ágú örököse. A ’Nagy-Elődök’ nyomdokain haladva, az értékek átmentésén munkálkodik és őrködik. Teszi mindezt a hagyomány szellemében, mert tagjai hiszik, hogy csak az lehet életképes, aminek vannak gyökerei. Ezek a gyökerek…

Olvass tovább

Művésztelepi festők – Szolnoki újság, 1933.

 Ha a Ma keresztmetszetét adjuk, ha pezsgő életű művésztelepünk mai festőinek portréit kívánjuk megrajzolni, akkor tanácsos és célszerű, rövid hosszmetszetben bemutatni a múltat is, újra végigjárni azt az utat, amelyet a szolnoki festészet eddig tett meg. Köztudomású, hogy az első festőink “előkelő idegenek” voltak, nagykulturájú, osztrák művészek, akik leereszkedtek ehhez…

Olvass tovább

Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége Közép-magyarországi Területi Szervezete művészei – 1982

Kortárs képzőművészetünk folyvást változó, dinamikus sajátossága alig teszi lehetővé az egyidejű összkép megrajzolását. Optimális igényű és lehetőségű vizsgálatok is csak tendenciák jellemzésére vállalkozhatnak. Bonyolítja a kérdést a publikusság egyenetlen volta, illetve a művészeti írók, kritikusok által „köztudatba” emelt művészeti értékek és a ténylegesen létező magyar képzőművészet közti szakadék. Ennek egyik…

Olvass tovább

Szolnok Megyei Képzőművészek és Népművészek – Tavaszi Tárlata

1960. május 29 – június 27. Szolnok művészeti életében lassanként hagyományossá válik a Tavaszi Tárlat megrendezése, amelyen nemcsak a Szolnoki Művésztelep művészei mutatják be legújabb alkotásaikat, hanem a megye más városaiban dolgozó művészek és népművészek is felsorakoztatják munkásságuk javát.  A bemutatásra került gazdag anyag alkalmat ad arra, hogy összehasonlítást tehessünk…

Olvass tovább

A Szolnok Megyei Képzőművészek és Népművészek Téli Tárlata

Szolnok, 1961. Nov.-1962. Jan. Szolnok város kulturális életében változatos színfoltokat jelentenek a rendszeresen megtartott tárlatok, amelyeken a szolnoki művésztelepen és Szolnok megyében élő festők, szobrászok mutatják be legújabb alkotásaikat. Az elmúlt évekhez hasonlóan a tavasszal megrendezett „Munka dicsérete” című képzőművészeti kiállítás után ez év őszén újból felsorakoznak képzőművészeink, hogy összemérjék…

Olvass tovább

Szolnoki művészet 1852-1952 /részlet/

BEVEZETÉS A magyar művészettörténeti irodalomban még nem jelent meg olyan tanulmány, amely a szolnoki festők munkásságát történeti összefüggésében tárgyalta volna. Készültek ugyan különböző ismertetések, ezek azonban — bár részleteredményeket értek el — a szolnoki művésztelepnek a magyar festészetben elfoglalt helyét bizonyos általánosságokon túl nem méltatták. A művésztelep 25 éves évfordulója alkalmából…

Olvass tovább

Keletmagyarországi Képzőművészek I. Tavaszi Tárlata 1965

.A Magyar Képzőművészek Keletmagyarországi Területi Szervezetének (Hajdú-Bihar, Debrecen, Bács-Kiskun, Szolnok) I. Tavaszi Tárlata hazánk felszabadulásának huszadik évfordulója alkalmából jött létre. A tárlaton első ízben szerepelnek együtt különböző alföldi művészcsoportok. A tárlaton kb. egyenlő arányban láthatók a debreceni és a szolnoki festők képei, bár az utóbbiak nagyobb számban állítottak ki, mint…

Olvass tovább

IHLETŐJÜK A VÁLTOZÓ VALÓSÁG – Gondolatok a szolnoki művészetről 1977

Nem tarthatom feladatomnak, hogy a Szolnoki Művésztelep, illetve az oda kötődő művészek munkásságát a mai magyar művészethez vagy egyik-másik központjához viszonyítva elemezzem. A jelenlegi, egyre inkább decentralizálódó képzőművészeti kultúrában ugyan kialakulnak újabb és újabb csomópontok, egy részüket más-más profil jellemzi, a Szolnoki Művésztelep kapcsán azonban sokkal inkább hagyomány és kontinuitás…

Olvass tovább